• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

Kết quả tìm kiếm

  1. B

    ETEN (Glofiish) X800 WM6.1 V15 (HTCHome) - Build 20273.1.3.3

    thanks PhamQuang looks very nice your new hard work
  2. B

    ETEN (Glofiish) X800 WM6.1 V14 - Build 20273.1.3.3 (UPDATE)

    hi PhamQuang I'm new user thanks for your hard works.I tried your new rom and I have a problem witk live mesenger it doén't work,it says ''there was a problem singing you in to messenger.It may be in service or you may be in a place with bad reception.please try again later''please help me.sory...
Top