• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

ROM WM6.1 V5 Build 20275.1.3.3 PV

SlevinZalika

New Member
mr. habubi is there any way to expand of your ROM, im using it now ànd i had memory issue.. my storage mem í only 42MB, i cant expand it to 60. so other way is expand RAM is right now is 16MB.. i want to expand it to 48mb. can you help me?
 
Top